Misja i wartości

Podzielamy zasady wyrażone w Global Compact Organizacji Narodów Zjednoczonych i kierujemy rozwojem naszej działalności w sposób przejrzysty, uczciwy i solidny, oczekując takiej samej postawy od naszych partnerów.

Lojalność Delta Cafés wobec wartości i misji, z którą marka została założona, przejawia się w jej odpowiedzialności za tworzenie produktów i usług o wartości dodanej, w trosce o minimalizację szkodliwego wpływu na środowisko i społeczeństwo.
Delta zobowiązuje się do ciągłego i stopniowego ulepszania swoich produktów, usług i wyników poprzez Zintegrowany System Zarządzania. Gwarantujemy bezpieczeństwo produktów spożywczych w całym łańcuchu dostaw sprzedawanych produktów i usług, zapewniając identyfikowalność, kontrolę punktów krytycznych i warunków operacyjnych wykrytych w analizie ryzyka. W tym celu stworzyliśmy interdyscyplinarny zespół ds. bezpieczeństwa żywności, który działa we wszystkich obszarach/sektorach działalności przedsiębiorstwa.

Nie jesteśmy zwolennikami natychmiastowych zysków, które zagrażają zrównoważonemu rozwojowi firmy. Uznajemy potrzebę zapewnienia zrównoważonego zwrotu finansowego w perspektywie długoterminowej poprzez innowację i odpowiedzialne inwestycje oraz postęp w procesie internacjonalizacji marki.

Wyniki Delty opierają się na uczestnictwie w przeróżnych inicjatywach społecznych, w celu zapewnienia jej zrównoważonego rozwoju.

Naszym priorytetem jest wdrożenie kultury innowacji i wspólnej wiedzy, opartej na zasadach zrównoważonego projektowania i efektywności energetycznej, która wspiera konkurencyjność i zapewnia wiodącą pozycję na rynkach, na których działamy. Nasz model zarządzania stawia na przedsiębiorczość i ciągłe doskonalenie.

Pokora jest naszą nieodłączną cechą i znajduje odzwierciedlenie w swobodnym środowisku pracy i codziennych relacjach między pracownikami.

Opowiadamy się za rozpowszechnianiem tylko prawdziwych informacji w sposób jasny i przejrzysty, odpowiadający rzeczywistości.